Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014 Lượt truy cập: 213.456
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

  Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2014 của công ty CP Lắp máy- Thí nghiệm cơ điện

 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014(đã kiểm toán)

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014

 • Thông tin các cá nhân giao dịch chứng khoán

  Thông tin các cá nhân giao dịch chứng khoán công ty CP Lắp máy- Thí nghiệm cơ điện Thời gian giao dịch: Từ ngày 01/09/2014 đến ngày 12/09/2014

 • Hội nghị người lao động năm 2014

  Ngày 04/07/2014, tại hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Lắp máy- thí nghiệm cơ điện đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2014 nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát những vấn đề liên quan đến lợi ích, nghĩa vụ của mình; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần hạn chế tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, góp phần xây dựng Công ty ngày các phát triển bền vững.